Wie moet inburgeren?


De Wet inburgering is er voor mensen die geen Nederlands paspoort hebben, nog niet goed Nederlands spreken en nog niet genoeg van Nederland weten. Als deze mensen in Nederland willen wonen en werken, moeten zij inburgeren. Mensen die moeten inburgeren, zijn inburgeringsplichtig.

Er zijn afspraken voor de mensen die moeten inburgeren. Die afspraken zijn niet voor iedereen hetzelfde. Daarom hebben we de mensen die moeten inburgeren, in drie groepen verdeeld: nieuwkomers, oudkomers en geestelijke bedienaren.

Wanneer bent u nieuwkomer?

 • geen Nederlands paspoort heeft
 • tussen de 16 en 65 jaar oud bent
 • En u na 1 januari 2007 in Nederland bent komen wonen.

U bent ook nieuwkomer als u:

 • geen Nederlands paspoort heeft
 • tussen de 16 en 65 jaar oud bent
 • en u op 31 december 2006 nieuwkomer was volgens de oude Wet inburgering nieuwkomers. Dat betekent dat u zich al voor 1 januari 2007 bij de gemeente heeft gemeld om in te burgeren of dat u op 31 december 2006 al bezig was met een inburgeringcursus.

Wanneer bent u een oudkomer?

 • geen Nederlands paspoort heeft
 • tussen de 16 en 65 jaar oud bent
 • voor 1 januari 2007 al in Nederland woonde
 • minder dan acht jaar in Nederland heeft gewoond toen u nog leerplichtig was (iedereen tussen de 5 en 17 jaar is in Nederland leerplichtig. Hij of zij moeten dan naar school)
 • U geen diploma’s heeft die laten zien dat u de Nederlandse taal en Nederland goed kent.

Wanneer bent u geestelijke bedienaar?

Een geestelijke bedienaar heeft werk dat met een godsdienst of kerk te maken heeft. Voorbeelden van geestelijke bedienaren zijn:

 • voorganger of pastor (bijvoorbeeld imam, dominee, ziekenhuispastor, rabbijn, pandit)
 • pastoraal werker
 • godsdienstleraar
 • leraar levensbeschouwing
 • humanistisch raadsman of –raadsvrouw
 • zendeling

Overleg met de gemeente als u niet zeker weet of u geestelijk bedienaar bent.

Hoe moet ik inburgeren?