Wie doet wat

Wat moet u zelf doen?

U moet zelf zorgen voor uw inburgering. U moet dus zelf zorgen dat u voor het inburgeringsexamen slaagt. U krijgt daarbij wel hulp van:

 • de gemeente
 • de Informatie Beheer Groep (IBG)
 • de mensen die het inburgeringsexamen verzorgen
 • de scholen die inburgeringscursussen geven.

Hieronder leest u hoe zij u helpen.

Wat doet de gemeente?
Wat doet de Informatie Beheer Groep?
Wat doen de Exameninstellingen?
Wat doen de Cursusinstellingen?

Wat doet de gemeente?

 • De gemeente geeft informatie.
  De gemeente vertelt u hoe u moet inburgeren. De gemeente mag zelf weten hoe ze dat doet. Sommige gemeenten geven informatie op het internet. Andere gemeenten geven informatie op een plek bij u in de buurt.
 • De gemeente controleert of u doet wat u moet doen. 
  De gemeente kijkt of u goed meewerkt. En of u op tijd slaagt voor het examen. Als u niet goed meewerkt en als u niet op tijd slaagt voor het examen, kan de gemeente u een boete geven. En soms geeft de gemeente u dan geen verblijfsvergunning.
 • De gemeente kan u een cursus geven.
  De gemeente kan u informatie geven over het examen. Sommige mensen krijgen ook een cursus van de gemeente.

Wat doet de Informatie Beheer Groep?

 • Bij de IBG kunt u geld lenen voor de cursus of het examen
 • Bij de IBG kunt u geld terugvragen voor de cursus of het examen
 • De IBG regelt het inburgeringsexamen
 • De IBG helpt de gemeenten om hun werk goed te doen.

Wat doen de Exameninstellingen?

De exameninstellingen regelen het praktijkexamen. Dat is een deel van het inburgeringsexamen. U kunt het praktijkexamen ook bij de IBG doen.

Wat doen de Cursusinstellingen?

Een cursusinstelling is een school die een inburgeringcursus geeft. In een inburgeringcursus bereidt u zich voor op het inburgeringsexamen:

 • U leert de Nederlandse taal
 • U leert hoe we in Nederland met elkaar samenleven

U mag zelf beslissen of u een cursus doet. En u mag kiezen waar u de cursus doet. Maar als u geld wilt lenen, moet u de cursus doen bij een officiële school. Dat is een school die de gemeente goed vindt.

Hoe moet ik inburgeren?