Vrijwillige inburgering

Wanneer bent u een vrijwillige inburgeraar

U bent vrijwillige inburgeraar als:

  • u volgens de Wet inburgering niet hoeft in te burgeren,
  • de gemeente u een inburgeringsvoorziening aanbiedt. Dat betekent dat u van de gemeenten een inburgeringscursus en inburgeringsexamen mag doen,
  • en als u deze inburgeringsvoorziening gaat doen.

Wanneer kunt u een inburgeringsvoorziening krijgen?

De gemeente kan aan u een inburgeringsvoorziening aanbieden als u:

  • Nederlander bent. Dat betekent dat u een Nederlands paspoort heeft.
  • Vreemdeling bent en rechtmatig in Nederland verblijft en uit de Europese Unie komt of uit Zwitserland. Of als u komt uit een land dat meedoet met de Europese Economische Ruimte
  • Vreemdeling bent en komt uit een land wiens onderdanen op grond van bepalingen van verdragen of besluiten van volkenrechtelijke organisaties geen inburgeringsplicht kan worden opgelegd.
  • Ouder bent dan 15 jaar.
  • Minder dan acht jaar in Nederland heeft gewoond toen u nog leerplichtig was. (iedereen tussen de vijf en zeventien jaar is leerplichtig)
  • Geen diploma, certificaat of een ander bewijs hebt van een school die laten zien dat u de Nederlandse taal en Nederland goed kent.
  • Geen opleiding volgt om een diploma, certificaat of een ander bewijs te halen die laten zien dat u de Nederlandse taal en Nederland goed kent.

Als u twijfelt of u een vrijwillige inburgeraar bent, kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Hoe moet ik inburgeren?