Vrijstellingen

VrijstellingenNiet iedereen hoeft in te burgeren. Soms heeft u al diploma’s die laten zien dat u genoeg weet van Nederland en de Nederlandse taal. U bent dan vrijgesteld. U hoeft dan niet in te burgeren en dus geen inburgeringsexamen te doen.

Het kan ook zijn dat u niet alle delen van het examen hoeft te doen. U bent dan gedeeltelijk vrijgesteld.

Lijst Vrijstellingen

U bent vrijgesteld van uw inburgeringsplicht als u een van de volgende diploma’s hebt:

 • Het inburgeringsdiploma
 • Een diploma Staatsexamen Nederlands als tweede taal, programma I of II. Dat programma staat in de Wet educatie en beroepsonderwijs, artikel 7.3.1.
 • Een officieel diploma van
  • een universiteit of hogeschool
  • voortgezet onderwijs
  • beroepsonderwijs (hbo, mbo, vmbo)
  • leerlingwezen
   Het onderwijs moet wel in de Nederlandse taal gegeven zijn.
 • Een officieel diploma dat u in België hebt gehaald.
  • Dat diploma moet dezelfde waarde hebben als de diploma’s in Nederland die onder 3 staan.
  • Het onderwijs moet in de Nederlandse taal gegeven zijn.
  • U moet voor het vak Nederlandse Taal een voldoende cijfer hebben.
 • Een officieel diploma dat u in Suriname hebt gehaald.
  • Dat diploma moet dezelfde waarde hebben als de diploma’s in Nederland die onder 3 staan
  • Het onderwijs moet in de Nederlandse taal gegeven zijn.
  • U moet voor het vak Nederlandse Taal een voldoende cijfer hebben.
 • Een officieel diploma dat u hebt gehaald in de Nederlandse Antillen of op Aruba
  • U moet een bewijs hebben dat u de opleiding heeft afgemaakt.
  • Het onderwijs moet in de Nederlandse taal gegeven zijn.
  • U moet voor het vak Nederlandse Taal een voldoende cijfer hebben.
 • Het diploma van het Europees Baccalaureaat van de Europese school. Dat staat in het Statuut van de Europese school (Trb. 1957, 246).
  • U moet het vak Nederlands als eerste of tweede taal hebben gedaan
  • U moet voor het vak Nederlands als eerste of tweede taal een voldoende cijfer hebben.
 • Het getuigschrift International Baccalaureate Middle Years Certificate, International General Certificate of Secondary Education of Internationaal Baccalaureaat
  • U heeft een cursus Engels-Nederlandstalig onderwijs gedaan met het vak Nederlands. Of u heeft een cursus  Internationaal Baccalaureaat gedaan met het vak Nederlands.
  • U moet voor het vak Nederlandse Taal een voldoende cijfer hebben.
 • Het certificaat van het Besluit naturalisatietoets.
  • Op dat certificaat staat dat u genoeg weet van de Nederlandse taal.
 • Het certificaat van de Wet inburgering nieuwkomers.
  Hierbij hoort een verklaring van het Regionaal Opleidingencentrum (ROC). Daarin moet staan dat u ten minste de volgende niveaus hebt:

  • voor Nederlands als Tweede Taal (NT2):
   • niveau 2 voor Luisteren en Spreken
   • niveau 1 voor Lezen en Schrijven
  • voor het onderdeel Maatschappij-oriëntatie:
   • het niveau waarmee u kunt doorstromen naar vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt.
 • Het certificaat van de regeling Inburgering oudkomers. Daarop moet staan dat u voor Nederlands als Tweede Taal (NT2) bent geslaagd:
  • op niveau NT2 2 voor Luisteren en Spreken
  • op niveau NT2 1 voor Lezen en Schrijven
 • Als u de korte vrijstellingstoets heeft behaald.
  • Hieruit moet blijken dat u beschikt over de vereiste vaardigheden in de Nederlandse taal en de vereiste kennis van de Nederlandse samenleving.

Wanneer bent u nog meer vrijgesteld?

 • als u nieuwkomer bent volgens de Wet inburgering nieuwkomers en u bent geslaagd voor een toets volgens de Wet inburgering nieuwkomers, artikel 5, lid 4. De gemeente moet hierna beslist hebben dat u geen inburgeringsprogramma van de Wet inburgering nieuwkomers hoeft te volgen.
 • als u kunt bewijzen dat u geen toets hoeft te doen volgens het Besluit naturalisatietoets, artikel 4.

Lijst gedeeltelijke vrijstelling

Wanneer bent u gedeeltelijk vrijgesteld van uw inburgeringsplicht?

U hoeft geen examen mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid te doen:

 • als u het certificaat van de Wet inburgering nieuwkomers hebt, volgens artikel 13, lid 2 van de Wet inburgering nieuwkomers

én

 • als u een verklaring hebt van het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) die dat certificaat heeft gegeven. Daarin staat dat u voor Nederlands als tweede Taal bent geslaagd op:
  • niveau 2 voor Luisteren en Spreken
  • niveau 1 voor Lezen en Schrijven

U hoeft geen examen Kennis van de Nederlandse samenleving te doen:

 • als u het certificaat van de Wet inburgering nieuwkomers hebt, volgens artikel 13, lid 2van de Wet inburgering nieuwkomers

én

 • als u een verklaring hebt van het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) die dat certificaat heeft gegeven. Daarin staat dat u voor Maatschappij-oriëntatie bent geslaagd op het niveau van artikel 11, lid 1, deel b van de Wet inburgering nieuwkomers.

U hoeft geen examen Kennis van de Nederlandse samenleving te doen:

 • als u kunt bewijzen dat u in Nederland bent geslaagd voor de toets Kennis van de Staatsinrichting en Maatschappij van de Naturalisatietoets.

Hoe moet ik inburgeren?