Overgang

Oude en nieuwe wet

De oude wet heet de Wet inburgering nieuwkomers. De nieuwe wet heet de Wet inburgering.

Nieuwe wet

Vanaf 1 januari 2007 is er een nieuwe inburgeringswet, de Wi (Wet inburgering). Bij de oude inburgeringswet, de Win (Wet inburgering nieuwkomers) moesten nieuwkomers een toets doen. Bij de nieuwe wet Wi moeten nieuwkomers voor een inburgeringsexamen slagen.

Wat betekent dat voor u?

Cursus

Bent u in 2006 al begonnen met een Win-cursus van de gemeente? En heeft u op 31 december 2006 de Win-toets nog niet gedaan? Dan kunt u gewoon doorgaan met de cursus.

Heeft u zich vóór 1 januari 2007 bij de gemeente gemeld voor een Win-inburgeringsonderzoek? Dan kunt u ook gewoon doorgaan met de cursus.

Toets

Aan het eind van de cursus moet u een toets doen. Als u voor de toets slaagt, bent u ingeburgerd. U hoeft dan geen inburgeringsexamen volgens de Wi te doen.

Wanneer bent u geslaagd voor de toets?

Voor de Taaltoets moet u een niveau halen:

  • voor Spreken en Luisteren: NT2-niveau 2
  • voor Lezen en Schrijven: NT2-niveau 2

Voor de toets Maatschappij Oriëntatie moet u een percentage halen:

  • Voor Maatschappij Oriëntatie moet u 80% halen. Dat is hetzelfde als niveau 2 van de Kwalificatiestructuur 2.

Als u niet slaagt voor de toets, moet u wel inburgeren volgens de Wi. U moet dan als nieuwkomer voor het nieuwe inburgeringsexamen slagen.

Hoe moet ik inburgeren?