Handreiking Inburgering Gemeenten

Een van de thema´s in het kader van de kennistransfer is;

Kinderopvang en Vve in relatie tot inburgeringDe zorg voor kleine kinderen vormt voor een deel van de potentiële inburgeraars een barrière om deel te kunnen nemen aan inburgering. Terwijl juist voor ouders van jonge kinderen inburgering zo belangrijk is. Door de Nederlandse taal te leren en onze samenleving te leren kennen, kunnen zij beter betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kinderen.

Tijdens dit leertraject passeren alle mogelijkheden de revue. Zonder extra inspanningen lukt het vaak niet deze doelgroep te laten inburgeren. Gemeenten komen tal van knelpunten tegen bij de organisatie van kinderopvang voor deze specifieke doelgroep:

  • vrijwillige inburgeraars hebben geen recht op de kinderopvangtoeslag, waardoor kinderopvang voor hen nagenoeg onbetaalbaar wordt;
  • de kinderopvang kent wachtlijsten;
  • door het beperkte aantal uren, wisselende lesroosters, communicatieproblemen en ingewikkelde administratieve procedures zijn inburgeraars een weinig aantrekkelijke doelgroep voor kinderopvangorganisaties;
  • de openingstijden van peuterspeelzalen en voorscholen komen niet overeen met de scholingstijden van de inburgering;
  • inburgeraars zelf laten de zorg over hun kinderen soms liever niet aan anderen over.

Wat bieden wij u?
Twee conferenties over kinderopvang en Vve in relatie tot inburgering voor de G52 gemeenten. In de loop van dit jaar volgen ook bijeenkomsten voor kleinere gemeenten. Informatie hierover volgt.

Conferentie 1: Kinderopvang en Vve in relatie tot inburgering
De eerste conferentie heeft al plaatsgevonden op 2 juni. Hier kwamen de verschillende mogelijkheden van kinderopvang en voorschoolse educatie aan de orde, evenals de bekostiging ervan.
De gemeenten Den Haag en Rotterdam deelden hun ervaringen met specifieke pilots. Ook werd er ingezoomd op het belang van taalontwikkeling bij de ouders voor de ontwikkeling van het kind

Conferentie 2: Kinderopvang en Vve in relatie tot inburgering
Mede naar aanleiding van de eerste bijeenkomst zullen meer gemeenten aan de slag zijn gegaan met het organiseren van de kinderopvang en Vve. Nieuwe ervaringen, knelpunten en oplossingen kunt u met elkaar uitwisselen. Ook de verdere ervaringen in de pilots in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zullen aan de orde komen. Het wordt een zeer interactieve bijeenkomst, waarbij verschillende betrokken partijen aan het woord zullen komen.

Voor wie is deze conferentie bedoeld?
Deze conferentie is bedoeld voor beleidsmedewerkers die zich bezighouden met inburgering, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en/of voorschoolse educatie. Bij de organisatie van kinderopvang is interne samenwerking noodzakelijk. Dus kom met elkaar!

ed