Home

Wat is inburgeren?


    Inburgeren wil zeggen dat iedereen

  • Nederlands kan spreken, lezen en schrijven;
  • Nederlands kan verstaan en begrijpen wat er gezegd wordt;
  • Weet hoe we in Nederland met elkaar samen leven.

In Nederland zijn afspraken gemaakt over het inburgeren. Al die afspraken samen vormen het inburgeringsstelsel. De afspraken staan in een wet. Die wet heet Wet inburgering. De wet geldt vanaf 1 januari 2007.

Om in te burgeren, moet u een examen doen. Dat is het inburgeringsexamen. In dit examen kijken we of u genoeg Nederlands kunt spreken, lezen en schrijven. En of u genoeg weet van de Nederlandse samenleving. Als u het inburgeringsexamen heeft behaald, bent u ingeburgerd.

Waarom inburgeren?

Als u pas kort in Nederland bent, willen we graag dat u zich snel welkom voelt. Het is daarom belangrijk dat u Nederlands spreekt. En dat u iets weet over Nederland. Want dan kunt u contact maken met andere mensen. Of u kunt zelf boodschappen doen, of naar de dokter.

Als u al langer in Nederland woont, spreekt u misschien al een beetje Nederlands. Dat is goed voor uzelf en voor Nederland. Het is belangrijk dat u de Nederlandse taal nog beter leert. En dat u leert hoe we in Nederland met elkaar samenleven. Dan kunt u bijvoorbeeld een betere baan krijgen. En u kunt uw kinderen beter helpen, bijvoorbeeld met huiswerk.

Alle mensen in Nederland moeten er samen het beste van maken. En als iedereen Nederlands spreekt en Nederland goed kent, begrijpen we elkaar het best. Daarom is de Wet inburgering nodig. Om beter samen te leven in Nederland.

Hoe moet ik inburgeren?